неделя, 31 май 2009 г.

Сгъването салфетка - тип конус


Това хубаво украшение към салфетка се дължеше на салфетката- боготворящите индийци, родни, до Guam нарекоха мръсния - wipey - салфетки... или не. Желязо ще бъде полезно.

1. Поставете лицето към салфетка надолу в движението на вас.

2. Сгънете салфетката в половината диагонално.

3. Ориентирайте салфетката така че отвореният ъгъл да гледа далеч от вас.
4. Затворете ляв много ъгъл диагонално Така точката остава нататък приключена за далечен ъгъл.
5. Повтаряйте the последно стъпете в дясната страна, носейки тази гънка наравно заедно до последния.
6. Обърнете салфетката, държейки краищата на открито показващи далеч от вас. 7. Поравно затворете долната трета на салфетката и натиснете ит добре. Желязо може да бъде необходимо тук. Сгъната салфетка

8. Затворете и лявата страна и десните страни назад и долу Салфетката Поравно създаване на завършения продукт видяно тук. Онова изглежда толкова хубаво, че аз се обзаложих, че вие просто не можете да чакате да размажете храна на него!

Декорацията на дома Copyright © 2009
Блогове за всичко и за всеки за реклама Get-Ads