вторник, 20 юли 2010 г.

Декорация на градинско езеро

Растителността, която можете да разположите около водоемите, изпълнява не само естетическа функция, но и защитна — регулират повърхностните изтичания и предотвратяват затиняването. Всички растения които се използват за декорация на водоеми, могат да се разделят на няколко групи. В първата влизат дълбоководните растения, корените на които са разположени в почвата на дъното, а листата и цветовете плават на повърхността. Във втората група са растения-генератори на кислород, листата на които поглъщат минералните соли и въглеродния двуокис. Корените на тези растителни видове се намират във влажна, никога неизсъхваща почва. Последната група са крайбрежните растения.

Декорацията на дома Copyright © 2009
Блогове за всичко и за всеки за реклама Get-Ads