четвъртък, 6 май 2010 г.

ДЕКОРАТИВНИТЕ БАСЕЙНИ

ДЕКОРАТИВНИТЕ БАСЕЙНИс водна растителност могат да имат геометрични или свободни форми в зависимост от стила на парковата композиция. Те придават по-голяма пластика на околната паркова среда. Композират се на различни нива в съчетание със съответните архитектурни и скулптурни елементи на декоративната градина. Могат да бъдат единични или да образуват цялостна водна система. Изграждат се в места за тих отдих. Водната растителност не трябва да преобладава върху повърхността на басейна. Добре е тя да се композира в ядра със свободни форми или на групи с изявена колоритност.

Декорацията на дома Copyright © 2009
Блогове за всичко и за всеки за реклама Get-Ads