неделя, 21 юни 2009 г.

Сгъване на салфетка за маса тип джоб

Поставяте масата за обед? Нуждата проста и функционална? Тогава отидете с класик. Тези работят добре също така с клечки.
1. Поставете лицето в салфетка - надолу в движението на вас.

2. Сгъва се салфетката с половин и ориентира отворената цел за вас.

3. Сгъва се салфетката в тримесечия.

4. Ориентирайте салфетката така че отвореният ъгъл да гледа далеч и наляво.

5. Сгънете горния много слой за салфетката в половината диагонално и го натиснете.

6. Обръща се салфетката при така, към което свободното място гледа далеч и вдясно сега,.

7. Затворете страната за правото обратно около 1/3 за начина и го натиснете.
8. Сгъва се лявата страна обратно също така около 1/3 от пътя и press.

9. Преобърнете го, изправете го и вмъкнете онези лъскави изразходващи инструменти. Съвършен!

Декорацията на дома Copyright © 2009
Блогове за всичко и за всеки за реклама Get-Ads