понеделник, 8 юни 2009 г.

Салфетка сгъната на платно


Това е едно от най простите изправяни сгъвания на салфетка. За да се получи ефектно трябва да се ползва салфетка от твърда материя, за да се избегне прегъването. Може би не е лоша идея кърпите да бъдат колосани преди вечеря.


1. Поставете лицето към салфетка - затворено в движението на вас.

2. Сгънете салфетката за половината и ориентирайте отворената цел за вас.

3. Затворете далечно-десен ъгъл диагонално към центъра на страната, която е най-близка до вас,. Краят на този капак трябваше да провери центъра на салфетката.
4. Повтаряйте, че последните стъпват в другата страна, затваряйки далечния ляв ъгъл диагонално за да останат прави по страните, които предишните затварят.

5. Сгънете салфетката с половината като вдигате шева в център от повърхността за работа и позволявате на целите да паднат назад.
Изгладете сгъванията всъщност, които то издържа приятно, и wha! Бързо и лесно стоящо сгъване за вашия обед. Сега вие можете да плавате през моретата на вашите чинии.

Декорацията на дома Copyright © 2009
Блогове за всичко и за всеки за реклама Get-Ads